SW 328 Sterrenrood

Waarom een album over de Red Star Line?
Toen het RSL-museum zijn deuren openden was dat een groot succes en dat heeft onze aandacht getrokken. Een album over landverhuizers? Is dat geen goed idee?
En ja, dat is het, voor verschillende redenen.

– Willy Vandersteen hield voor Suske en Wiske altijd de vinger aan de pols van de maatschappij. Hij koos dan ook altijd onderwerpen die de mensen raakten. En dat is in dit geval niet anders.
-Er is het avontuur: mensen laten alles achter om in een verre onbekende wereld een nieuw leven op te bouwen en dat zonder enige garantie op slagen.
-Er zijn de emoties die daarmee gepaard gaan: angst, hoop, vreugde, verdriet.

Avontuur, emotie en humor zijn de belangrijke ingrediënten voor een goed Suske en Wiske verhaal.

-Tenslotte is er ook de link met Antwerpen, thuishaven van Willy Vandersteen en dus ook van Suske en Wiske.

Bovendien was heel wat bruikbaar materiaal voorhanden.
Toen ik met mijn research begon was het van meet af aan duidelijk dat ik niet al teveel hoefde te verzinnen. De vele verhalen van de landverhuizers die hier in dit museum verteld worden waren meteen bruikbaar.

Twee daarvan vormen de hoofdlijn:
-Er is de diamantsmokkel die losjes geïnspireerd is op een waargebeurd feit. Ooit zou er inderdaad een louche officier geweest zijn die op die manier wat trachtte bij te verdienen maar helaas voor hem is hij opgepakt.
-En er is het verhaal van Ita Moel, het meisje dat aan de oogziekte trachoom leed en daarom door haar ouders in Antwerpen moest worden achtergelaten tot ze genezen was. Pas daarna kon ze, helemaal alleen, naar Amerika vertrekken. Een rol die Wiske voor haar rekening neemt.

Verder is het verhaal doorspekt met allerlei waargebeurde annekdotes: het uitdelen van bananen, de piano op het dek, de aanwezigheid van Erving Berlin, de storm én de aanvaring met een vrachtschip die maar op het nippertje vermeden kon worden en de angst om ter plaatse teruggestuurd te worden.
Zulke zaken geven het verhaal een grotere geloofwaardigheid mee, al blijft het natuurlijk een echt Suske en Wiske-avontuur en dan is de korrel zout nooit ver af.

Suske en Wiske spelen hier andere personages, al zijn die dan haast identiek aan zichzelf. We hadden ze natuurlijk met de teletijdmachine kunnen wegsturen maar dan hadden ze meer als toeristen gefungeerd en waren ze buitenstaanders gebleven en het is net dat wat ik niet wilde. Door Wiske de rol van het achtergebleven meisje te laten spelen is zij zelf het slachtoffer van het lot. Zij moet nu –moederziel alleen- de overtocht aanvatten. De personages zijn op die manier veel emotioneler bij de zaak betrokken.

Door mee te leven met de personages krijgen we ook een beetje een beeld van wat die mensen moeten gevoeld hebben. Zelfs al waren de omstandigheden in het thuisland ronduit slecht te noemen, ik kan me toch voorstellen dat het geen eenvoudige beslissing was om weg te trekken naar een onbekend land en een onbekende toekomst. Gaat het daar wel beter zijn? Gaan we welkom zijn? En dat goldt in die tijd niet alleen voor mensen uit andere landen maar ook voor vele Vlamingen.

Toen ik over het album vertelde zei mijn moeder:
‘Ge weet toch wel dat wij ook familie in Amerika hebben?’
En inderdaad, begin 1900 trekt de familie Van Ess-Brusselmans vanuit Merksem naar het beruchte chicago. Of zoals ze in Antwerpen zeggen: Sjikkago.
Het is dus nog niet zo lang geleden dat er ook in onze contreien veel armoede was en dat ook mensen van hier met de Red Star Line naar Amerika trokken, op zoek naar een beter bestaan, net als het Wiske in dit boek. Omdat wij het nu relatief goed hebben, voelen we vandaag niet de behoefte om elders ons geluk te zoeken. Meer nog: velen onder ons tonen weinig begrip voor zij die hierheen willen komen. We vrezen dat al die immigranten onze welvaart zullen ondermijnen. Maar wie de economische actualiteit volgt, kan vrezen dat het ooit weer zover komt dat we ons boeltje moeten pakken en wegwezen. Laten we dan hopen dat wij op een ander wel goed worden ontvangen.

Tenslotte wil ik ook de aandacht vestigen op het prachtige tekenwerk van Luc Morjaeu en zijn onnavolgbare team. Er kwam heel wat research bij kijken en bovendien was die gigantische boot tot aan de nok gevuld met reizigers. Makkelijker gezegd dan getekend. Maar het resultaat is verbluffend mooi! Al laat hij het zelf door mij zeggen!

Lees ook het artikel uit GVA:

3 Reacties op “SW 328 Sterrenrood”

 1. DavidOpevy zegt:

  Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good.

  You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid.

  https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-prix-pharmacie-france-ligne/

 2. Jameselent zegt:

  Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief.

  One way to improve your sleep apnea is to shed excess weight that you are carrying. Being overweight or obese places pressure on your neck, which can compress your windpipe as you sleep. Losing just 25 pounds can make a difference in your symptoms, and losing enough weight can eliminate the disorder altogether.

  If you have sleep apnea, try sleeping on your side. If you are a back or stomach sleeper, gravity is working against you all night. Your airway is much more likely to collapse if you are facing straight up or down. Sleeping on your side instead makes it much easier for your body to maintain your airway as you sleep.

  Do not take sleeping pills if you suffer from sleep apnea. These pills are not recommended if you suffer from this condition because they relax the muscles of your throat. Skipping them can actually help you get a better night of sleep because your apnea symptoms are not aggravated.

  Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

  To help diagnose your sleep apnea, your doctor may ask you to keep a sleep log. This log is where you’ll keep track of how much you sleep during the night, and other symptoms you may experience. Your partner can let you know if you snore too loudly, jerk your limbs, or stop breathing. Your doctor will then be able to tell if you suffer from sleep apnea.

  Sleep apnea does not go away on its own; patients need treatment. Some treatments work better for different people. If you lose weight you will help your sleep apnea, but this is not always the cause. CPAP machines are considered non-invasive, and many people use them successfully. Others prefer surgery to relieve their sleep apnea. Choose whichever method you think will work for you so you may begin to live a happy and comfortable life.

  The most important aspect of dealing with sleep apnea is understanding exactly what it is. Unlike simple snoring, it is when a sleeper stop’s breathing for a short period of time while he is sleeping. If your sleep partner tells you that sometimes you stop breathing, there is a good chance you have apnea.

  If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

  As the above article has demonstrated, you have many different treatment methods available to you when it comes to sleep apnea. Everyone is different, and it’s important to find out which treatment option will fit your specific situation best. If you use these tips, you will get better sleep at night. Sleep apnea doesn’t have to run your life; you can take control back today.

  viagrasansordonnancefr.com

 3. Angelojaw zegt:

  Do you feel like you have tried everything possible in order to lose weight? You are not alone–many people have the same problem. The following article is designed to give you tips that you may not have even known existed. By following these tips, you will reach your weight loss goal in no time.

Kamerplanten bevorderen het maatschappelijk welbevinden!